Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Forma prawna

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 570), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  30-06-2003 16:58
  przez: Beata Gronowska
 • zmodyfikowano:
  10-09-2020 14:30
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 3005
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl