Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obw. o dec. z 19.02.21 SKO.40.500.2021.li uchylającej dec. Wójta Gminy Dąbrowa z 18.12.20 GP.6733.11.2019.MP w całości i stwierdzającej, że dec. z 15.07.19 narusza prawo, sprawa dot. lokalizacji PSZOK, 541-2 w Karczowie

Strona archiwalna

 

Opole, 17 marca 2021 r.

SKO.40.500.2021.li

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 19 lutego 2021 r., nr SKO.40.500.2021.li, uchyliło decyzję Wójta Gminy Dąbrowa z 18 grudnia 2020 r., nr GP.6733.11.2019.MP, w całości i orzekając co do istoty sprawy stwierdziło, że decyzja Wójta Gminy Dąbrowa z 15 lipca 2019 r., nr GP.6733.11.2019.MP, ustalająca na rzecz Gminy Dąbrowa lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa”, na części działki nr 541/2, a. m. 3, obręb Karczów, została wydana z naruszeniem prawa.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kolonowskie oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

 

aa

 

JPrz