Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

ZAWIADOMIENIE

PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO W OPOLU Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu Nr 9/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu,

zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu, że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od dnia 26 marca 2021 r. ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

Czynności dokonane przez SKO w Opolu w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron (art. 15zzzzzn¹ ust. 3 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.). Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 15zzzzzn¹ ust. 4 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.).

Prezes SKO w Opolu

Anita Berg