Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium

Kolegia działają na podstawie szeregu ustaw zawierających normy prawa administracyjnego materialnego, w szczególności
Kolegia są właściwe - jako organy odwoławcze - w sprawach:

 • pomocy społecznej
 • pieczy zastępczej
 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń „Dobry start”
 • świadczeń wychowawczych
 • stypendiów socjalnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • dodatków mieszkaniowych
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholi
 • lokalizacji inwestycji
 • gospodarki nieruchomościami, w tym: 
 1. podziału nieruchomości
 2. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste
 3. opłat adiacenckich
 • ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
 • stosunków wodnych
 • ochrony środowiska
 • ochrony zwierząt
 • ruchu drogowego
 • dróg publicznych
 • praw przedsiębiorców
 • dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • podatków i opłat lokalnych
 • opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych
 • dotacji oświatowych
 • dotacji finansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • egzekucji w administracji
 • informacji publicznej