Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Opolu


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

ul. Oleska 19a, 45-052 Opole
centrala: tel.077/ 453 86 35, sekretariat: fax 077/ 453 83 67

adres e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP

e-mail: 


NIP 754 11 85 581
REGON:530968352


Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek

od 7.30 do 15.30

Bezpośrednia obsługa interesantów i stron postępowania w sprawach związanych z działalnością orzeczniczą Kolegium odbywa się na następujących zasadach:

  • w godzinach 8.00-15.00 wszelkie sprawy interesanci i strony załatwiają w pomieszczeniu sekretariatu Kolegium (pokój nr 1), przy pulpicie z przesłoną ochronną (jedno stanowisko obsługi);
  • w godzinach 8.00-15.00 strona postępowania może zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny termin (dzień i godzinę) – tel. 77 453 83 67;
  • informacji telefonicznych o stanie spraw toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu udziela się w godzinach od 10.00 do 14.00 pod nr 77 453 86 35 wew. 15 lub 10;
  • informacji telefonicznych o stanie spraw zaskarżonych do WSA w Opolu udziela się w godzinach od 10.00 do 14.00 pod nr 77 453 86 35 wew. 11.

 


 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek dnia roboczego, w godzinach od 13.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty – tel. 77 453 86 35 wew. 15.

 


Informacja dotycząca pism przesyłanych do SKO w Opolu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

Kolegium Odwoławcze informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pisma (podania) wniesione do Kolegium na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem podania prosimy o jego doręczenie:

- w formie papierowej - pocztą na adres: SKO w Opolu ul. Oleska 19a, 45-052 Opole;

lub  

- w formie elektronicznej - na adres do doręczeń elektronicznych e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP