Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

W Opolu


 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
ul. Oleska 19a, 45-052 Opole
centrala: tel.077/ 453 86 35, sekretariat: fax 077/ 453 83 67

 

e-mail:
adres e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP

NIP 754 11 85 581
REGON:530968352
__________________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa SKO w Opolu

nr 20/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

KOMUNIKAT

wobec ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

apeluje o ograniczenie wizyt w siedzibie Kolegium do niezbędnie koniecznych.

Jednocześnie informuje, że strony postępowań administracyjnych mogą się zapoznać z aktami spraw w siedzibie Kolegium wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na następujących zasadach:

- osoba wchodząca do siedziby Kolegium zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk, a podczas przebywania w obiekcie do zakrywania ust i nosa w sposób określony obowiązującymi przepisami;

- interesanci nie mogą swobodnie poruszać się po siedzibie Kolegium,

- wszelkie sprawy interesanci załatwiają w sekretariacie Kolegium.

Pisma (wnioski, podania) prosimy przede wszystkim wnosić za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego), bądź platformy e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza).

Wszelkie kontakty z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu prosimy nawiązywać telefonicznie pod numerami:

(77) 453 86 35 lub (77) 453 83 67.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 16.00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania .

(zarządzenie Prezesa SKO w Opolu z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 20/2021 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Opolu wobec ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2).

 

 


 

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek

od 7.30 do 15.30

 

Godziny bezpośredniej obsługi interesantów

poniedziałek - piątek

od 10.00 do 15.00

 

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 15.00. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy (nr tel. (077) 453 83 67).