Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

W Opolu


 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
ul. Oleska 19a, 45-052 Opole
centrala: tel.077/ 453 86 35, sekretariat: fax 077/ 453 83 67

 

e-mail:
adres e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP

NIP 754 11 85 581
REGON:530968352
__________________________________________________________________________________________________

 

Zał. Nr 1 do zarządzenia nr 14/2021

Prezesa SKO w Opolu z dnia 04.05.2021 r.

 

KOMUNIKAT

z uwagi na konieczność ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuje, że

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 7 maja 2021 r.

wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.

Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

pozostaje dla interesantów zamknięte.

 

Wszelkie kontakty z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu prosimy nawiązywać telefonicznie pod numerami:

(77) 453 86 35 lub (77) 453 83 67.

Pisma (wnioski, podania) prosimy wnosić za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego),

bądź platformy e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza).

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w podanym okresie nie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. Skargi i wnioski w tym okresie mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 


 

KOMUNIKAT

z dnia 1 marca 2021 r.

wobec ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuje, że strony postępowań administracyjnych mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie Kolegium wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie SKO odbywać się będzie

na następujących zasadach:

- osoba wchodząca do siedziby Kolegium zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym, a podczas przebywania w obiekcie do zakrywania ust i nosa w sposób określony obowiązującymi przepisami;

- nie ma możliwości oczekiwania interesanta w siedzibie Kolegium na bezpośrednią obsługę przez pracownika sekretariatu,

- interesanci nie mogą swobodnie poruszać się po siedzibie Kolegium,

- wszelkie sprawy interesanci załatwiają w sekretariacie Kolegium, przy czym w tym samym czasie może w nim przebywać tylko jedna osoba.

 

Pisma (wnioski, podania) prosimy przede wszystkim wnosić za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego), bądź platformy e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza).

Wszelkie kontakty z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu prosimy nawiązywać telefonicznie pod numerami:

(77) 453 86 35 lub (77) 453 83 67.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 16.00, jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

(zarządzenie Prezesa SKO w Opolu z dnia 1.03.2021 r. nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Opolu wobec ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2)

_____________________________________________________________________________________________
Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
od 7.30 do 15.30

 

Godziny bezpośredniej obsługi interesantów

poniedziałek - piątek

od 10.00 do 15.00

 

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 15.00. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy (nr tel. (077) 453 83 67).