Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaw. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr SKO.40.3249.2021.li z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 18.08.2021 r. nr UAB.6733.42.2018.AW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 112/20 k.m. 47, obręb Opole

Strona archiwalna

 

Opole, 17 stycznia 2022 r.

SKO.40.3249.2021.li

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadamia strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym termin rozpatrzenia sprawy z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 18.08.2021 r. nr UAB.6733.42.2018.AW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20 k.m. 47 obręb Opole, ulega przedłużeniu do 17 lutego 2022 r.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla miasta Opola (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

aa

SSt