Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie ogólne

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1)uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2)wybór członków komisji konkursowej,
3)przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4)wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5)podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

W Opolskim Kolegium Odwoławczym :
- Prezesem Kolegium jest Anita Berg
- Wiceprezesem Kolegium jest Iwona Górska
 

Pozostali członkowie etatowi to:

- Anna Komorowska-Kaczkowska
- Jolanta Kuźbińska-Waszak
- Albert Lipnicki
- Sylwia Sowa
- Remigiusz Mazur
- Iwona Strzelczyk
- Piotr Kupiński
- Sybilla Koziołek
- Aleksandra Wojciechowska
- Ewelina Sokołowska
- Anna Szewczyk
-Jan Piekarz

 

Członkowie pozaetatowi to:

- Aleksandra Kijak - Telma,

- Marcin Kusz,

- Przemysław Lewicki,

- Małgorzata Lisik,

- Irena Mazur,

- Joanna Piekarz,

- Monika Rodak,

- Agnieszka Sowińska – Maślak,

- Sylwia Szarek,

- Barbara Wieczorek.


Opracowała:Joanna Szczukocka, 21.04.2004r.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 07-11-2019
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Jolanta Pierzchała
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:08
  przez: Beata Gronowska
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 10:26
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 6784
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl