Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenie ogólne

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1)uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2)wybór członków komisji konkursowej,
3)przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4)wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5)podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

W Opolskim Kolegium Odwoławczym :
- Prezesem Kolegium jest Anita Berg
- Wiceprezesem Kolegium jest Małgorzata Lisik
 

Pozostali członkowie etatowi to:

- Sybilla Koziołek,

- Piotr Kupiński,

- Albert Lipnicki,

- Iwona Górska,

- Remigiusz Mazur,

- Jan Piekarz,

- Ewelina Sokołowska,

- Sylwia Sowa,

- Iwona Strzelczyk,

- Anna Szewczyk,

- Aleksandra Wojciechowska,

- Aleksandra Kijak-Telma.
 

Członkowie pozaetatowi to:

- Marcin Kusz,

- Przemysław Lewicki,

- Joanna Piekarz,

- Monika Rodak,

- Agnieszka Sowińska – Maślak,

- Sylwia Szarek,

- Barbara Wieczorek.