Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie ogólne

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1)uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2)wybór członków komisji konkursowej,
3)przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4)wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5)podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

W Opolskim Kolegium Odwoławczym :
- Prezesem Kolegium jest Anita Berg
- Wiceprezesem Kolegium jest Iwona Górska
 

Pozostali członkowie etatowi to:

- Anna Komorowska-Kaczkowska,

- Sybilla Koziołek,

- Piotr Kupiński,

- Albert Lipnicki,

- Małgorzata Lisik,

- Remigiusz Mazur,

- Jan Piekarz,

- Ewelina Sokołowska,

- Sylwia Sowa,

- Iwona Strzelczyk,

- Anna Szewczyk,

- Aleksandra Wojciechowska.
 

Członkowie pozaetatowi to:

- Aleksandra Kijak - Telma,

- Marcin Kusz,

- Przemysław Lewicki,

- Joanna Piekarz,

- Monika Rodak,

- Agnieszka Sowińska – Maślak,

- Sylwia Szarek,

- Barbara Wieczorek.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:08
  przez: Beata Gronowska
 • zmodyfikowano:
  04-09-2020 16:01
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 7651
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl