Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

KOMUNIKAT

wobec ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuje, że strony postępowań administracyjnych mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie Kolegium wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie SKO odbywać się będzie

na następujących zasadach:

 

- osoba wchodząca do siedziby Kolegium zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym, a podczas przebywania w obiekcie do zakrywania ust i nosa w sposób określony obowiązującymi przepisami;

 

- nie ma możliwości oczekiwania strony (interesanta) w siedzibie Kolegium na bezpośrednią obsługę przez pracownika sekretariatu;

 

- wszelkie sprawy interesanci załatwiają w sekretariacie Kolegium, przy czym w tym samym czasie może w nim przebywać tylko jedna osoba.

Pisma (wnioski, podania) prosimy przede wszystkim wnosić za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego), bądź platformy e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza).

Wszelkie kontakty z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu prosimy nawiązywać telefonicznie pod numerami:

(77) 453 86 35 lub (77) 453 83 67.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 16.00, jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

(zarządzenie Prezesa SKO w Opolu z dnia 29.06.2020 r. nr 13/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Opolu wobec ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2)

 

Metryczka
  • zmodyfikowano:
    06-08-2020 13:08
    przez: Małgorzata Wacowska
  • podmiot udostępniający:
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
    odwiedzin: 7055
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl