Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie SKO z 19.09.2023 r. w sprawie z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 02.01.2023 r. nr OŚR.6220.32.2022.MCH
  Data modyfikacji: 19-09-2023 14:01
 2. Zaw. o dec. SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Grodkowa z 31.01.2023 r. nr GK. III 6220.7.1.14.2022.md o środowiskowych uwarunkowaniach eksploatacji i przerobu kruszywa naturalnego ze złoża Więcmierzyce 1
  Data modyfikacji: 15-09-2023 12:41
 3. Zaw. o decyzji SKO z odwołania od decyzji Burmistrza Niemodlina z 6.03.2023 r. nr ROŚ.6220.21.2022 dot. środowiskowych uwarunkowań dla zakładu lakiernictwa pojazdów w Niemodlinie na dz. nr 836/13, k.m. 11, obręb Niemodlin
  Data modyfikacji: 12-09-2023 11:18
 4. Zawiadomienie z dnia 11.09.2023 r. na podstawie art.10 k.p.a. w spr. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 20.07.2023 r. nr SKO.40.2119.2023.oś
  Data modyfikacji: 11-09-2023 13:02
 5. Zawiadomienie z 11.09.2023 r. na podst. art.10 k.p.a.w spr. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej dec. z 20.07.2023 r., nr SKO.40.2098.2023.oś
  Data modyfikacji: 11-09-2023 12:58
 6. Zawiadomienie SKO z 08.09.2023 r. w sprawie z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 02.01.2023 r., nr OŚR.6220.32.2022.MCH
  Data modyfikacji: 08-09-2023 13:38
 7. Zaw. o decyzji SKO z odwołania od decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Opola z 7.12.2022 r. nr OŚR.6220.78.2021.BS w spr. zmiany profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów na terenie fermy w Wójtowej Wsi w Opolu
  Data modyfikacji: 08-09-2023 10:33
 8. Zaw. o przekazaniu do WSA w Opolu skargi na decyzję SKO w Opolu z 27.06.2023 r. nr SKO.40.2457.2022.li utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Nysy decyzję z 23.08.2022 r. nr 19/22 (znak PP.6733.21.2022.ZK) dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy wieży telekomunikacyjnej instalacją radiokomunikacyjną na dz. nr 305 w Niwnicy
  Data modyfikacji: 30-08-2023 14:08
 9. Zaw. SKO o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy odw. dot. decyzji środowiskowej Burmistrza Tułowic z 10.08.2020 r. nr RLiOŚ.6220.3.23.2019.AF dot. budowy obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu dr. pow.: Ligota Tułowicka - dojazd do Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych
  Data modyfikacji: 30-08-2023 13:47
 10. obwieszczenie 2605.2023.oś - art. 10 Kpa dot. zażalenia na rygor wyk. dec. środowisk. Prez. M. Opola z 3.5.23r. OŚR.6220.68.2022.MKU Budowa Centrum Recyklingu
  Data modyfikacji: 30-08-2023 12:33