Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Informacje nieudostępnione w niniejszym biuletynie mogą być udostępnione na wniosek.

Wyślij przez ePUAP

Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

Miejsce złożenia wniosku: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2019
  przez: Beata Raczyńska-Szumigaj
 • opublikowano:
  01-07-2019 10:43
  przez: Beata Raczyńska-Szumigaj
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 13:41
  przez: Beata Raczyńska-Szumigaj
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 783
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl