Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Załatwianie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:

  1. 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 35 §3 kpa),
  2. 2 miesięcy - sprawy podatkowej (art. 139 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa),

licząc od dnia wpływu kompletu akt.

W terminach określonych w ustawach szczególnych rozpatrywane są sprawy dotyczące między innymi:

  1. dostępu do informacji publicznej,
  2. skarg powszechnych,
  3. ochrony zwierząt.