Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenie ogólne

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
 2. wybór członków komisji konkursowej,
 3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
 4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

W Opolskim Kolegium Odwoławczym:

 • Prezesem Kolegium jest Anita Berg

 • Wiceprezesem Kolegium jest Jan Piekarz

Pozostali członkowie etatowi to:

 • Iwona Górska,
 • Aleksandra Kijak-Telma,
 • Sybilla Koziołek,
 • Piotr Kupiński,
 • Przemysław Lewicki,
 • Małgorzata Lisik,
 • Adrianna Olszewska,
 • Ewelina Sokołowska,
 • Sylwia Sowa,
 • Iwona Strzelczyk,
 • Aleksandra Wojciechowska.

Członkowie pozaetatowi to:

 • Krystian Goetz,
 • Janusz Gogolin,
 • Piotr Pazdan,
 • Tomasz Rippel,
 • Agnieszka Sowińska-Maślak,
 • Sybilla Stotko,
 • Anna Szewczyk,
 • Sabina Wencel,
 • Barbara Wieczorek,
 • Natalia Wilczek.