Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie SKO z 10.06.2024 r. ws. z zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina z 26.10.2023 r., nr WS.III.6220.13.2023.ES, w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin 1”, planowanego do realizacji na działkach o numerach: 498/1, 496, 499, 500, obręb Kamionek
  Data modyfikacji: 12-06-2024 10:21
 2. Zawiadomienie SKO z 05.06.2024 r. ws. z odwołania od decyzji Wójta Gminy Wilków z 10.07.2023 r., nr GK.6220.7.2021.KGP, w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Rolniczego Zakładu Produkcji Nawozów Organicznych” na działce nr 780/1, obręb Bukowie.
  Data modyfikacji: 05-06-2024 11:48
 3. Zaw. o wydaniu decyzji z 28.05.2024 r. nr SKO.40.740.2024.oś uchylającej decyzję Wójta Gminy Zębowice z 19.01.2024 r. nr SG.6220.1.2023.MW odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 153, 680, 1155 w Radawiu, gmina Zębowice oraz przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia
  Data modyfikacji: 04-06-2024 12:48
 4. Zgromadzenie ogólne
  Data modyfikacji: 04-06-2024 11:17
 5. Zawiadomienie SKO z 04.06.2024 r. ws. z odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z dnia 07.08.2023 r., nr RW.OŚ.6220.25.13.2021, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nysa I” o mocy 1 MW, planowanej do realizacji na działkach nr 359/8 i 359/9, obręb Koperniki
  Data modyfikacji: 04-06-2024 10:32
 6. Zawiadomienie SKO z 28.05.2024 r. ws. z zażalenia na postanowienie Burmistrza Byczyny z 13.09.2023 r., nr OŚ.6220.5.2023.AG, w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Data modyfikacji: 28-05-2024 14:52
 7. obwieszczenie 1115.2024.oś - decyzja SKO z 23 maja 2024r utrzym. dec. środ. Burmistrza Grodkowa z 9 lutego 2024 r. nr GK.III.6220.7.2.8.2023.md - kopalnia Więcmierzyce
  Data modyfikacji: 28-05-2024 12:53
 8. Majątek
  Data modyfikacji: 20-05-2024 07:56
 9. Zaw. SKO o prowadzonym postępowaniu odwoławczym dot. decyzji Wójta Gminy Pokój z 16.08.2023 r. nr SG.VI.6220.09.2019/2022 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla budowa fermy drobiu w Fałkowicach na dz. nr 275 i 276
  Data modyfikacji: 17-05-2024 12:35
 10. Zaw. o dec. SKO ws. z odwołania od dec. Wójta Gminy Dąbrowa z 11.09.2023 r. nr 13/23 o odmowie uchylenia decyzji z 12.07.2022 r. nr 24/22 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na cz. dz. nr 9 i 10, obręb Żelazna
  Data modyfikacji: 16-05-2024 11:27